Over de partners van het fonds

Greenpeace

Welke rol speelt Greenpeace binnen dit fonds?

Be Planet

Welke rol speelt Be Planet binnen dit fonds?

Over het Fonds Gezonde Lucht

Waarom werd het Fonds Gezonde Lucht opgericht?

Wat doet Greenpeace voor gezonde lucht?

Wat wordt er met het geld in het fonds gedaan?

Over de rechtszaak

Welke rechtszaak heeft Greenpeace aangespannen?

Wat betekent de uitspraak van de rechter voor de burger?

Wat betekent de uitspraak van de rechter voor de Vlaamse overheid?

Over de projectoproep

Wanneer wordt de projectoproep gelanceerd?

Wie kan er aan de projectoproep deelnemen?

Ik was laureaat in 2022. Mag ik opnieuw deelnemen?

De laureaten van de eerste editie van het Fonds Gezonde Lucht mogen opnieuw deelnemen.

Welke soort projecten komen in aanmerking?

Welke budget is er voorhanden ?

Waar moet het project worden uitgevoerd?

Hoe dien je een dossier in ?

Is cofinanciering mogelijk?

Wat zijn de ontvankelijkheidscriteria ?

Wat zijn de selectiecriteria ?

Hoe wordt de toegekende financiële steun verleend?

Wordt er een andere steun, naast de financiële steun, voorzien ?

Wie kan ik contacteren voor verdere vragen ?