15 projecten worden financieel gesteund voor een gezondere leefomgeving

De winnaars van het Fonds Gezonde Lucht zijn bekend. Proficiat aan de 15 laureaten!

De tweede projectoproep van het Fonds Gezonde Lucht was een succes: maar liefst 58 dossiers werden aan de jury voorgelegd. De projecten hebben betrekking op verschillende thema’s zoals mobiliteit, luchtkwaliteit, leefomgeving of biodiversiteit. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving in Vlaanderen.

Ontdek de laureaten op de kaart

Hieronder vindt u de beschrijving van alle projecten

Hier is een vuiltje aan de lucht – Vliegerplein

“Hier is een vuiltje aan de lucht!”

Wonen en leven rond een luchthaven is niet gezond. De uitstoot van vliegtuigen zorgt voor allerlei gevaarlijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof, ultrafijnstof en vluchtige organische stoffen. Die ademen we in en hebben een effect op onze gezondheid. Hoeveel (ultra)fijnstof hangt er in Deurne en omstreken? Wie ruikt waar en wanneer de kerosinegeur van draaiende vliegtuigmotoren? Dat gaan we onderzoeken! Zet jij mee de geur op de kaart?

📍 Deurne piet.deroeck@telenet.be


SOS Slaapkamer – Velt

Pesticiden zijn schadelijk. Voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid. Pesticiden vervuilen de bodem, het water en de lucht. We vinden ze ook terug binnenshuis. Met het burgeronderzoek SOS Slaapkamer wil Velt achterhalen hoeveel pesticiden terug te vinden zijn in Vlaamse slaapkamers en waar ze vandaan komen. Komen de pesticiden van de aangrenzende akker of fruitboomgaard? Of komt het van het vlooienbandje van de kat? 120 burgers zuigen met een toegestuurde testkit het stof uit de slaapkamer op. Een eindrapport beschrijft de resultaten.

📍 Antwerpen 🌐 Websiteyacine@velt.nu


Sanering Asbeststort – Red Onze Kleiputten

Red onze Kleiputten ijvert voor de onmiddellijke sanering van het openliggend asbeststort naast woonwijk De Bosstraat. Na vruchteloze gesprekken met verantwoordelijken startten we onze juridische strijd met klachten bij Parket van Antwerpen en Milieupolitie. Daarnaast informeren we omwonenden over de risico’s en hoe ze onze strijd kunnen steunen. We organiseren financiële acties, info- en contactmomenten. Door sanering vermijden we verder risico op asbestkanker bij duizenden omwonenden.

📍 Boom – 🌐 Website leenschamp@hotmail.com


Fietsen naar inclusie Vriendenkring Vluchtelingen Terlanen

We bevorderen de fietscultuur in ons asielcentrum voor alleenstaande jongeren door hen fiets- en verkeersvaardigheid aan te leren en door hen een rijwaardige fiets te garanderen tijdens hun verblijf in het centrum.  Dit leert hen zich op duurzame wijze te verplaatsen en bevordert hun autonomie en hun kansen op inclusie in de school- en lokale gemeenschap.

📍 Overijse – Rik.vanbuggenhout@fedasil.be


Bikes not borders – Ocup

Bikes not borders, fietsrepair-keuken-boxen voor en door mensen met kwetsbare profielen. Participatief grenzen verleggen in vaardigheden, zelfontwikkeling en verbinding richting een duurzame stad.

📍 Wondelgem – 🌐 WebsitePieter@ocup.be


Het wolkje – Het wolkje vzw

We willen een microklimaat creëren om verschillende planten tot bloei te laten komen én ook een gezond leerklimaat voor mensen creëren om hierdoor het ecologische standpunt te planten in de gewoontes van anderen. We willen een hub maken voor mensen te inspireren en kruisbestuiving te laten plaatsvinden met andere projecten en inspirerende sprekers of lesgevers.

Verder willen we ook nog rustplekjes (deels overdekt) creëren in en rond het bos om hier workshops te organiseren. We willen niet enkel de buurt betrekken, maar ook mensen met een beperking krijgen reeds een plaats op de boerderij voor een zinvolle dagbesteding. Dus ook voor hen zou het fijn zijn als we een knusse rustruimte kunnen creëren waar zij even weg kunnen zijn van alle prikkels.

In de eerste plaats willen de brede boerderie een plek maken voor praktische workshops zoals snoeien, voedselbossen, composteren, paddestoelen kweken,… In de verdere toekomst willen we hier ook ruimte creëren voor muziek, zang-, maan- en mantracirkels, meditatie, bosbaden, wildpluk, permacultuur, yoga,…

📍 Rillaar sdieltiens@gmail.com


Iedereen bosboer! – Klimaatplatform Antwerpen

Iedereen Bosboer! Wij zorgen voor de bomen en de bomen zorgen voor ons! De lucht die we inademen is het rechtstreekse gevolg van het samenspel tussen mens en natuur BOSKRUIT wil daarom graag een gezond openbaar voedselbos creëren door samen met de buurt zorg te dragen voor de dieren, planten, bodem en vruchten. Dit gaan we doen door alle nodige kennis en skills over de werking van een voedselbos op een laagdrempelige manier aan te bieden aan alle (mogelijke) vrijwilligers van het voedselbos. Zo willen we meer gedragenheid creëren in de kennis en beheer van het openbare bos en de ruimere natuur.

📍 Antwerpen – 🌐 Website voedselbos@klimplant.beannelore.be


Geen vuiltje aan de lucht ? Dan plukt The Hedge de vrucht ! The Hedge

The Hedge creëert een educatieve, eetbare tuin: een doolhof met inheemse bessenstruiken, een hoogstamboomgaard met oude rassen (begraasd door schapen) en een moestuin in bakken. In dit project koesteren we een gezonde leefomgeving vol biodiversiteit: we brengen mensen dichter bij de natuur, creëren verbondenheid en laten jongeren kennismaken met lokale groenten en fruit. De eetbare tuin is dé geschikte plek om aan natuureducatie te doen, soorten te tellen, te onderzoeken en te genieten!

📍 Bonheiden – 🌐 Website daniella.kegels@proximus.be


Antwerpse haven : van stikstof naar zuurstof- Dryade

We laten de vergunning van een (petro-)chemische installatie in de Antwerpse haven bijstellen om de stikstofuitstoot te verlagen. Door minder fijn stof verminderen we het aantal overlijdens en verhogen we het aantal gezonde levensjaren door fijn stof en verminderen we de stikstofneerslag op natuurgebieden.

📍 Antwerpen – 🌐 Website elias@dryade.info


Uitbreiding Samentuin – Kwartiermakerij

Samentuin is een intiatief gegroeid binnen de schoot van vzw Kwartiermakerij – Samen Stad Maken (Diest). Na 2 jaar werken is een goede basis gelegd: een stevige kerngroep met actieve deelname van de plaatselijke zorginstellingen, een tuin waarin wekelijks wordt gewerkt, samenwerking met stadsdiensten en scholen die alsmaar uuitbreid. De eigenaar (school) biedt nu mogelijkheden tot uitbreiding van het terrein: een privé domein krijgt openbaar karakter; én de tuin wordt een ecologische DEMO-tuin!

📍 Diest – 🌐 Website felix.maes2@telenet.be


Een groene long voor bewoner, klant en passant – Meer Natuur in de Stad (MNIDS)

Onthardt en beplant de dorre, verwaarloosde strook naast een supermarkt en je krijgt een groene long voor bewoners, klanten en passanten. Zo’n biodiverse oase is een eyecatcher die bewoners en winkeliers inspireert om de buurt verder te vergroenen. Een workshop geveltuinen aanleggen en fietstochten langs groene plekken in de stad geven dat proces een extra zetje. Voor ondernemers en bewoners in andere wijken is het een stimulans om zich mee in te zetten om onze stad te laten herademen.

📍 Turnhout 🌐 FacebookpaginaJet.vanmierlo@skynet.be


Niet tussen onze oren, maar aan onze gevel – Viadukaduk

In 2020 lanceerde Viadukaduk een baanbrekend citizen science project. Met 12 sensoren bij buurtbewoners monitoren we de ongezonde lucht rond het viaduct van de E17. Ons succes? Zelfs de overheid vergelijkt hun metingen met de onze. Nu willen we met het Fonds Gezonde Lucht uitbreiden: meer sensoren, meer bewustwording. Van protestacties tot open brieven, Viadukaduk maakt een gezonde leefomgeving in Gentbrugge een prioriteit. Want het zit niet tussen onze oren, er hangt een sensor aan onze gevel!

📍 Gentbrugge – 🌐 Website bron@viadukaduk.be


Schone lucht rond de stal – Harrison Collectief

De intensieve veehouderij is een belangrijke bron van luchtvervuiling in Vlaanderen. Daarom vechten we de te hoge bezettingsgraad van dieren in veestallen aan. Daarmee zetten we een eerste (kleine) stap in de richting van de afbouw van de veestapel, zodat ook de gezondheids- en milieu impact van de industriële veehouderij geleidelijk aan wordt verkleind.

📍 Oostende – 🌐 Website evabernetkempers@gmail.com


Mobiel Kiel – Comité Bump

Mobiel Kiel ijvert voor een leefbare wijk, met gezonde lucht, ruimte voor voetgangers en fietsers, veilig verkeer en minder autodruk. Doel is een mobiliteitsplan op te stellen dat de woonwijk leefbaarder maakt, samen met bewoners, beleidsmakers, wetenschappers, diverse organisaties en mensen die hier werken, schoollopen of op bezoek komen.

We laten van ons horen, in het belang van een leefbaarder Kiel.

📍 Antwerpen – 🌐 Website comitebump@gmail.com


Openstratendag 2024 Recht op lucht

Met 100 speelstraten tilt Recht op Lucht, samen met de inwoners van Antwerpen, het ambitieniveau van Antwerpen Shift omhoog. Openstratendag 2024 versterkt én bevestigt het enthousiasme voor minder autoverkeer in de stad. Samen genieten we van een dag zonder autoverkeer en bewijzen we opnieuw dat het anders kan, want niet alleen bezoekers en toeristen in het stadscentrum willen kunnen genieten van gezonde lucht, meer plaats voor groen, water en ontmoeting – ook de stadsbewoners zelf.

📍 Borgerhout – 🌐 Website contact@rechtoplucht.be