Greenpeace België voert sinds september 2017 campagne voor gezonde lucht. Het startsein voor deze campagne was de publicatie van een rapport over luchtvervuiling door stikstofdioxide en de impact ervan op onze gezondheid. Op dezelfde dag stelde Greenpeace de Vlaamse overheid in gebreke voor het falende luchtkwaliteitsbeleid.

Na een lange juridische strijd bevestigde het hof van beroep in Brussel in 2021 dat het Vlaams beleid niet voldeed en de Vlaamse overheid dwangsommen moest betalen voor het niet naleven van de Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit.


Maar Greenpeace stapte natuurlijk niet naar de rechtbank om dwangsommen te ontvangen, wel om overheden tot verandering aan te zetten. Daarom richtte Greenpeace het Fonds Gezonde Lucht op in 2022. Dit fonds wordt beheerd door Be Planet. In de loop van twee zeer succesvolle edities tussen 2022 en 2024 hebben we een groot aantal projecten ontdekt, het ene nog inspirerender dan het andere. We waren onder de indruk van de kwaliteit van de projecten, de innovatie en de dynamiek van burgers die actie voeren voor een gezondere leefomgeving. Over de twee edities werden 29 projecten ondersteunt voor een totaalbedrag van 375.000 euro.


Greenpeace gelooft in de kracht van mensen. Samen zijn we in staat tot grote daden. Het ondersteunen van burgers die zich inzetten voor een groene en duurzame wereld, zit in het dna van Greenpeace. De oprichting van het Fonds Gezonde Lucht is dus een logische stap om samen de strijd voor propere lucht en gezonde buurten aan te gaan. Als de overheid onze gezondheid onvoldoende beschermt, steken we zelf een tandje bij.