Positieve projecten

We gaan op zoek naar lokale projecten, ideeën, initiatieven die zich inzetten voor een betere luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving in Vlaanderen. Thema’s die in aanmerking komen voor deze projectoproep zijn: luchtvervuiling, groene buurten, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, duurzame verwarming, citizen science, innovatie & technologie, …

Over welke projecten kan het gaan? Mensen stimuleren om de fiets op te springen of aan autodelen te doen, sensibiliseringsacties over een duurzame verplaatsing naar school, een ludieke actie om mensen te sensibiliseren over de negatieve gezondheidsimpact van slechte luchtkwaliteit, een ambitieus vergroeningsproject in je straat of school, actie voor een groene en gezonde buurt, …

Geëngageerde organisaties

Wie kan deelnemen aan de projectoproep?

  • Een burgercollectief verenigd in een feitelijke vereniging (vb buurtvereniging, wijkcomité, bewonersgroep)
  • Een oudervereniging of studentenvereniging van een school (als feitelijke vereniging)
  • Een vzw
  • Een coöperatieve vennootschap met een officiële NRC-erkenning of erkenning als sociale onderneming
  • Een lokale antenne van een vzw die regionaal/nationaal actief is 
  • Een school
  • Een stichting van openbaar nut

Praktische info

Projecten die door de jury geselecteerd worden, krijgen een financiële ondersteuning voor een totaalbedrag van maximum 10.000 euro per project.

Dien je dossier in vóór 19 januari 2024 (12:00 uur).

Hieronder vind je nuttige documenten om de projectoproep te kunnen beantwoorden:

Heb je vragen?

Of lees onze FAQ of neem gerust contact op via info@fondsgezondelucht.be.

Deze tweede projectoproep loopt over verschillende fasen.
Hieronder krijg je alvast een idee van de verschillende belangrijke momenten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Timeline-FGL-2023-1024x480.png

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over de projectoproep?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.