Op 13 september 2022 lanceerde het Fonds Gezonde Lucht een eerste projectoproep en stelde hiervoor 250.000 € ter beschikking.  De Projectoproep is nu gesloten. In februari 2023 worden de laureaten bekendgemaakt!

Positieve projecten

We gingenop zoek naar lokale projecten, ideeën, initiatieven die zich inzetten voor een betere luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving in Vlaanderen.  Thema’s die in aanmerking kwamen voor deze projectoproep zijn: luchtvervuiling, groene buurten, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, duurzame verwarming, citizen science, innovatie & technologie, …

Over welke projecten kan het gaan? Mensen stimuleren om de fiets op te springen of aan autodelen te doen, sensibiliseringsacties over een duurzame verplaatsing naar school, een ludieke actie om mensen te sensibiliseren over de negatieve gezondheidsimpact van slechte luchtkwaliteit, een ambitieus vergroeningsproject in je straat of school, actie voor een groene en gezonde buurt, …

Geëngageerde organisaties

De oproep richtte zich op twee categorieën.

  • Categorie A: initiatieven van kleinere organisaties zoals feitelijke verenigingen (bijvoorbeeld buurtcomités en oudercomités) of kleinere projecten van meer gevestigde organisaties (zie categorie B). Projecten die door een onafhankelijke jury verkozen worden,  ontvangen tussen 5.000 en 10.000 € per project.
  • Categorie B: initiatieven van gevestigde organisaties zoals vzw’s, coöperaties, scholen en andere stichtingen. Projecten die door een onafhankelijke jury verkozen worden,  ontvangen tussen 10.000 en  25.000 € per project.
Tijdslijn

Deze eerste projectoproep loopt over verschillende fasen. Hieronder krijg je alvast een idee van de verschillende belangrijke momenten.

Praktische info

Voor meer informatie over deze eerste projectoproep van het Fonds Gezond Lucht kunt u hier het Reglement vinden.

Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@fondsgezondelucht.be.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over de projectoproep? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.