14 projecten worden financieel gesteund voor een gezondere leefomgeving

De winnaars van het Fonds Gezonde Lucht zijn bekend. Proficiat aan de 14 laureaten!

De projectoproep van het Fonds Gezonde Lucht was een succes: maar liefst 73 dossiers werden aan de jury voorgelegd. De projecten hebben betrekking op verschillende thema’s zoals mobiliteit, luchtkwaliteit, leefomgeving of biodiversiteit. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving in Vlaanderen.

Ontdek de laureaten op de kaart

Hieronder vindt u de beschrijving van alle projecten

Maak Asbeek terug pittoresk – Asbeek Gezonde Buurt

Asbeek pittoresk? Voor de bouw van de nieuwe ring rond Asse sneuvelt een prachtige vallei met eeuwenoude wilgen met maretakken. De Asbekenaren houden hun hart voor dit megalomane project dat tot meer ongezonde lucht en sluipverkeer in het dorp zal leiden. Ons project stelt deze ring in vraag. We willen dat recentere inzichten rond verkeer, zoals een modal shift, worden overwogen. We eisen dat er meer rekening wordt gehouden met de impact van dit bouwproject op onze dorpelingen.

mobiliteit – 📍 Asse laurenceclaerhout73@gmail.com


SOS Poederkot – Actiecomité SOS Poederkot

Actiecomité SOS Poederkot zet zich in voor het behoud van het Poederkotbos, een groene long van 12 hectare, aan het treinstation in Herentals. Om het bos te kunnen behouden, schuift het comité alternatieven naar voor die projectontwikkeling, bosbehoud en plaats voor zachte mobiliteit gebalanceerd met elkaar verzoenen. Het algemeen belang staat voorop in deze evenwichtsoefening, niet het privaat belang van projectontwikkelaars.

mobiliteit – 📍 Herentals 🌐 Facebooksospoederkot@gmail.com


Gezonde lucht = een mensenrecht – Dryade

De slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen is grotendeels te wijten aan de industriële veeteelt. Megastallen stoten ammoniak en fijnstof uit en zorgen voor geurhinder. Luchtwassers zouden dit moeten oplossen maar ze halen niet het beloofde rendement. Samen met buurtbewoners starten we een precedentzaak op tegen één megastal. We willen het recht op gezonde lucht laten erkennen als een mensenrecht. Deze zaak inspireert plattelands- en stadsbewoners om het op te nemen tegen de megastal in hun buurt.

luchtkwaliteit – 📍 Brussel – 🌐 Website dries@dryade.info


Vzw Kanunnik Triestscholen

Met het Fonds Gezonde Lucht wil de Catharinaschool inzetten op een mix van actiestrategieën die samen resulteren in een maximaal resultaat op 2 vlakken :

  • het gemotoriseerd verkeer rondom de school verminderen (o.a. extra fietsenstalling, strappersbende, schoolroutekaar),
  • en het vergroenen van het schooldomein (o.a. extra bomen planten, gevelgroen). Uiteraard doen we dat niet alleen, maar samen met de leerlingen, leerkrachten, directie, ouderraad, (groot)ouders, stad Hasselt, buurtbewoners, … Want enkel samen kunnen we gefaseerd werk maken van een actieve, duurzame, gezonde, veilige schoolomgeving aan Kindercampus Catharina.

mobiliteit, leefomgeving – 📍 Hasselt – 🌐 Website catharina@kt-scholengroep.be


De Gevelgäng – Cinematiq vzw

De Gevelgäng is een project van Cinematiq vzw waarin een tiental groene vrijwilligers de missie opgevat hebben om van Kortrijk een groene stad te maken. Een groep vrijwilligers met eenzelfde droom: Een stedelijke omgeving waar ruimte is voor geveltuintjes, boomspiegels of ander stadsgroen door mensen en beleidsmakers net dat duwtje in de rug te geven en te helpen in de aanleg en zorg voor stadsnatuur.

Geveltuintjes zorgen voor kleur in de straat en een aangenaam straatbeeld. Ze zorgen voor zuurstof en filteren het fijn stof uit de lucht. Ze brengen natuur in het straatbeeld, zijn goed voor bijen, vlinders en vogels. Ze koelen huizen af in de zomer, en zorgen er ook voor dat een bewoner meer voeling heeft met de straat voor zijn deur. Ze zijn vaak ook een trigger voor sociaal contact. De voordelen van geveltuintjes en -planten zijn dus velerlei.

leefomgeving – 📍 Wevelgem – 🌐 Websitedeslooverjolle@gmail.com


Project Groene Voeten vzw | Natuurpunt Beheer – Natuurpark Rivierenland

Groene Voeten is een participatief tot stand gekomen onthardings- en herinrichtingsvoorstel voor de ruimte tussen de Mechelse Sint-Romboutstoren, Onder-Den-Toren, Steenweg en Nieuwwerk. Hier hebben we een biodivers terrein voor ogen dat het symbool moet worden van elkaar ontmoeten in een groene oase, in een stukje eetbare stad, waar iedereen letterlijk én figuurlijk de vruchten kan plukken van een gemeenschappelijke verwezenlijking. Zo willen we de buurt positief beïnvloeden en inzetten op een leefbare klimaatvriendelijke stad.

leefomgeving – 📍 Mechelen – 🌐 Website info@funkyjungle.be


Fietsschool XS – Mobiel 21 vzw

Bijna 8% van de kinderen in Leuven tussen 6 en 12 jaar kan niet fietsen. En toch is de fiets de perfecte want duurzame oplossing voor dagelijkse verplaatsingen in de stad. Met de fiets kunnen kinderen zich autonoom, gezond en duurzaam verplaatsen naar school en vrijetijdsactiviteiten. Met Fietsschool XS wil Mobiel 21 een structurele aanpak ontwikkelen om kinderen (en hun ouders) in maatschappelijk kwetsbare situaties te empoweren om zelfstandig fietser te worden.

mobiliteit – 📍 Leuven – 🌐 Website hannelore.depypere@mobiel21.be


Antwerpen Shift Breekt Uit – Recht op Lucht

Met 50 speelstraten en/of parklets tilt Recht op Lucht, samen met de inwoners van Antwerpen, het ambitieniveau van Antwerpen Shift omhoog. Antwerpen Shift Breekt Uit versterkt én toont het enthousiasme voor minder autoverkeer in de stad. Samen genieten we van een dag zonder autoverkeer en bewijzen we dat het anders kan, want niet alleen bezoekers en toeristen in het stadscentrum willen kunnen genieten van gezonde lucht, meer plaats voor groen, water en ontmoeting – ook de stadsbewoners zelf.

mobiliteit, sensibilisering – 📍 Borgerhout – 🌐 Website marlieslenaerts@telenet.be


Groene ontmoetingsplekken langs het publieke fiets- en wandelpad door het domein van De Kindervriend – MPI De Kindervriend

Door het parkdomein van De Kindervriend wordt een publiek fiets- en wandelpad gecreëerd. Dankzij het Fonds Gezonde Lucht installeren we hierrond 3 rust- en ontmoetingsplaatsen, miv speelnatuur. Alles overeenstemmend met ecologische en pedagogische doelstellingen en vertrekkend vanuit respect voor mens, dier en natuur.

Op die manier willen we, in een veilig en groen kader, de inclusie bevorderen. Bij het ontwerpplan wordt de nadruk gelegd op ecologisch en biodivers, duurzaam, speelse en beheergerichte oplossingen.

leefomgeving – 📍 Rollegem – 🌐 Website heidi.cnudde@kindervriend.be


Met een Wroeterfiets gezond naar het werk ! – De Wroeter Maatwerkbedrijf VZW

Met een Wroeterfiets gezond naar het werk ! We willen onze medewerkers een bedrijfsfiets aanbieden voor zowel woon-werk als privé verplaatsingen. We stellen deze fietsen gratis ter beschikking aan onze medewerkers.  Op deze manier willen we de financiële drempel voor onze medewerkers wegnemen en hen ontzorgen door het aanbieden van onderhoud en verzekering.  Het fietsen heeft buiten een aanzienlijke CO²reductie ook een positief effect op de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers.

mobiliteit – 📍 Kortessem – 🌐 Website lieve.vanotterdijk@dewroeter.be


MOS project – vergroening speelplaats – VZW EDUGO scholengroep

MOS project vergroening speelplaats Evergem, is een project gericht op jongeren, leerkrachten hun ouders en de schoolomgeving.
Het project creëert een rust en ontspanningsruimte voor middelbare schoolstudenten tijdens de pauzes. Via de ouderraad dragen de ouders hun steentje bij aan het project voor hun kinderen. Ook de buurtbewoners genieten mee van de integratie van een groene schoolomgeving.
Het project wordt gedragen door een vrijwillig MOS team van enthousiaste leerkrachten. Vanuit dit team is er heel wat kennis en vrijwillige inzet om het project te doen slagen. 
Ook qua biodiversiteit en waterhuishouding zorgen we voor een bijkomende ontharding van een terrein midden in het centrum van Evergem. 
Met dit project beogen we om op diverse manieren bij te dragen aan een groenere en gezondere leefomgeving.

leefomgeving –📍 Evergem 🌐 Websitekatrien.vannieuwenhuyze@sfevergem.be


PFAS meten = het beter weten – Grondrecht vzw

In het verleden zette Grondrecht PFAS-vervuiling op de kaart door vervuiling te meten, o.m. in omwonenden en vissen. Met het project “PFAS meten = het beter weten” willen we dat werk verderzetten, door stalen te nemen van regenwater, oppervlaktewater en grondwater, naast stalen van verschillende gewassen en dierlijke producten. Tot slot willen we ook pioniersonderzoek voeren naar PFAS in moedermelk. Dat onderzoek moet overheden in staat stellen inwoners beter te informeren, en inwoners om hun consumptiegedrag aan te passen.

luchtkwaliteit – 📍 Vosselaar – 🌐 Website contact@grondrecht.eu


De Lamp fietst mét iedereen – Buurtwerk ‘t Lampeke vzw

Iedereen op de fiets. Jong en oud. Mensen in diversiteit. Ook mensen uit kwetsbare groepen. Dat is niet evident. Buurtwerk ’t Lampeke gaat ervoor met het project ‘de Lamp fietst met iedereen’. In een mix van diverse fietsactiviteiten, uitleenfietsen in alle soorten en maten, de uitbouw van de eigen fietsherstelplaats, de sociale fietstaxi voor minder mobiele mensen, fiets(herstel)lessen op maat nemen we iedereen mee in dit unieke fietsverhaal. Want één zaak staat vast: wie fietst zorgt voor gezonde lucht.

mobiliteit – 📍 Leuven – 🌐 Website lieven.verlinde@lampeke.be


Bolwerk Tuin – labo voor stedelijke biodiversiteit – Bolwerk

Om de luchtkwaliteit en de leefomgeving te verbeteren, ontwikkelt Bolwerk een project dat de biodiversiteit stimuleert. De organisatie hanteert een vernieuwende methodiek die ambassadeurs uit diverse maatschappelijke sectoren samenbrengt in een community. Via een co-creatief traject bedenkt deze community samen een programma dat de Bolwerk Tuin als labo voor biodiversiteit versterkt. Dit programma inspireert tegelijk het brede publiek om zelf de biodiversiteit in hun buurt te verbeteren. 

biodiversiteit – 📍 Kortrijk – 🌐 Website ruben@bolwerk.be