Greenpeace lanceert vandaag in samenwerking met de stichting Be Planet het
Fonds Gezonde Lucht. Vanaf nu kunnen organisaties financiële steun aanvragen voor projecten voor een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving in Vlaanderen. Het geld in het fonds is afkomstig van de dwangsommen die de Vlaamse overheid heeft betaald wegens het niet respecteren van de Europese regelgeving inzake luchtvervuiling. 

Bijna dag op dag vijf jaar geleden stapte Greenpeace naar de rechter omdat de Vlaamse overheid te weinig doet om haar inwoners te beschermen tegen ongezonde luchtvervuiling, meer bepaald tegen het blijvend overschrijden van de Europese normen voor stikstofdioxide.

Wat volgde was een lange juridische strijd die voorlopig beëindigd werd in mei van dit jaar toen het hof van beroep in Brussel bevestigde dat de Vlaamse overheid dwangsommen moet betalen voor het niet naleven van de Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit. Met dat geld is het nieuwe Fonds Gezonde Lucht opgericht, dat lokale projecten zal steunen voor een betere luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

We stapten destijds natuurlijk niet naar de rechter om dwangsommen te ontvangen, maar wel om verandering teweeg te brengen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België. “Helaas blijft echte ambitie op vlak van luchtkwaliteit uit. Daarom zijn we nu ontzettend blij dat we mensen kunnen steunen die in hun buurt het verschil willen maken. We zijn heel benieuwd naar alle projectideeën die we de komende maanden zullen ontvangen.

Projectoproep

Voor deze eerste projectoproep, die loopt tot 1 december 2022, maakt het Fonds Gezonde Lucht 250.000 euro vrij. Initiatieven gedragen door kleinere organisaties zoals buurtcomités en oudercomités, kunnen rekenen op een steun per project van 5.000 tot 10.000 euro. Initiatieven van gevestigde organisaties zoals vzw’s en scholen kunnen 10.000 tot 25.000 euro per project ontvangen. Een onafhankelijke jury zal instaan voor de selectie van de laureaten. Deze zullen in februari 2023 bekend gemaakt worden.

Het Fonds Gezonde Lucht staat open voor een ruime waaier van duurzame projecten die de leefomgeving en luchtkwaliteit direct (of soms indirect) verbeteren. Thema’s die in aanmerking komen zijn onder meer luchtvervuiling, groene buurten, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, duurzame verwarming en citizen science.

De komende maanden zal Be Planet ook enkele workshops organiseren (online, in Leuven en in Antwerpen) om geïnteresseerden zo goed mogelijk te begeleiden bij het uittekenen van hun project. 

Over
Greenpeace is een onafhankelijke, internationaal opererende milieuorganisatie die zich inzet voor een groene, vreedzame planeet.  De organisatie roept wereldwijd overheden en bedrijven ter verantwoording, al 50 jaar. Greenpeace Belgium doet dit samen met de Greenpeace-afdelingen in 55 andere landen en miljoenen geëngageerde burgers. 

Be Planet is de partner van Greenpeace bij de oprichting van het Fonds Gezonde Lucht en coördineert deze projectoproep. Het is een erkende stichting van openbaar nut en werd opgericht op initiatief van verschillende koepelorganisaties van milieuverenigingen en enkele vooraanstaande figuren met elk een eigen, specifieke achtergrond. Sinds de oprichting van Be Planet in 2015 werden meer dan 300 duurzame en solidaire burgerprojecten in België ondersteund door de brug te slaan tussen verschillende actoren zoals bedrijven, lokale overheden en andere organisaties.

Greenpeace en Be Planet lanceren Fonds Gezonde Lucht met dwangsommen van Vlaamse luchtzaak