We gaan op zoek naar lokale projecten, ideeën, initiatieven die zich inzetten voor een betere luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving in Vlaanderen.  

Over welke projecten kan het gaan? Mensen stimuleren om de fiets op te springen of aan carsharing te doen, sensibiliseringsacties over een duurzame verplaatsing naar school, een ludieke actie om mensen te sensibiliseren over de negatieve gezondheidsimpact van slechte luchtkwaliteit, …

De projectoproep is enerzijds gericht op initiatieven die gedragen zijn door kleinschalige organisaties zoals feitelijke verenigingen, buurtcomités en oudercomités.

Anderzijds kunnen ook meer gevestigde organisaties zoals vzw’s, coöperaties, scholen, stichtingen, … aan de oproep deelnemen.  Voor beide types oproepen wordt er een apart budget voorzien.

Naast een financieel duwtje in de rug, organiseren we ook workshops om je zo goed mogelijk te begeleiden bij het uitwerken van jouw idee.

Speelt jouw vereniging met een concreet idee en zoek je nog financiële middelen?

Aarzel dan niet om je in te schrijven op de nieuwsbrief om de laatste nieuwtjes over de projectoproep te ontvangen.